Audit: certificerende instellingen

Een Certificerende Instelling (CI) is een onafhankelijke partij die tijdens een audit beoordeelt of een organisatie voldoet aan de eisen uit het Handboek van de CO2-Prestatieladder en daarmee een certificaat krijgt. Een CI is hiertoe bevoegd als deze geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instantie (In NL: Raad voor Accreditatie, in BE: BELAC) of tijdelijk bevoegd verklaard is door SKAO. Indien een CI geaccrediteerd is dient deze over de juiste ‘scope van accreditatie’ te beschikken, zoals vermeld op de website van de relevante accreditatie-instantie (zie hier voor de RvA en hier voor BELAC).

De volgende certificerende instellingen zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd voor de CO2-Prestatieladder:

Aboma Certificering B.V.
Bureau Veritas Certification B.V.
C+ Certificering
DEKRA Certification B.V.
DNV Business Assurance B.V.
EBN Certification BV
KIWA Nederland B.V.
NCI Certificering
Normec NCK B.V.
Normec Certification B.V.
SGS Nederland B.V.
TÜV Nederland QA

De volgende CI’s zijn nog niet geaccrediteerd, maar tijdelijk bevoegd verklaard door SKAO, voor het uitvoeren van certificering:

BCCA
COPRO
Vinçotte